ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, AΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 
Ώρα:10.00-15.00
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο OpenAIRE2020 και Εθνικός Κόμβος σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020 (OpenAIRE NOAD), διοργανώνει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό έργο FOSTER,
 Σεμινάριο για νέους ερευνητές στον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ), για την Ανοικτή Επιστήμη και τη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την εξοικείωση νέων ερευνητών με τις έννοιες της Ανοικτής Επιστήμης και τα εργαλεία υποστήριξης των ερευνητών. 

Οι συμμετέχοντες ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα -με αναφορά στα έργα που υλοποιούν- να παρουσιάσουν και να συζητήσουν για τις πρακτικές που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση των ερευνητικών τους δεδομένων και να μάθουν να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης δεδομένων
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα γίνει επίσης παρουσίαση χρηματοδοτικών ευκαιριών και δράσεων δικτύωσης για ερευνητές στους τομείς των ΑΚΕ (Ορίζοντας 2020 και Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
11/05/2018
 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και σύντομη περιγραφή του έργου το οποίο υλοποιούν, καθώς και το είδος των δεδομένων που συλλέγουν (έως 400 λέξεις) 
στο ακόλουθο e-mail: mangelaki@ekt.gr. 
Οι επιλεχθέντες θα ενημερωθούν μέχρι τη Δευτέρα 21/05/2018

Η γλώσσα διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι τα αγγλικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ (κα.Μαρίνα Αγγελάκη, email: mangelaki@ekt.gr, τηλ. 210 7273947)
ekt.gr

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts