ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΙ»

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
20 - 22 Απριλίου 2018
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) και το Εργαστήριο «Ιστορίας της Παιδείας και Εκπαίδευσης» του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ.
διοργανώνει το 8ο Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης με θέμα:
 «Εκπαίδευση - Κρίσεις και Πόλεμοι»Τo Συνέδριο επιδιώκει να διερευνήσει την εκπαιδευτική κατάσταση σε περιόδους κρίσεων και πολέμων και να εγείρει γόνιμο και δημιουργικό διάλογο με προσεγγίσεις από όλο το χρονολογικό φάσμα της νεότερης ελληνικής εκπαιδευτικής ιστορίας.

Στην ελληνική ιστορία της εκπαίδευσης το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται σχετικές μελέτες. Προσπάθεια του Συνεδρίου θα είναι να αναδείξει σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατά την διάρκεια κοινωνικοοικονομικών κρίσεων και πολεμικών περιόδων.

Ως κρίσεις εννοούνται γεγονότα τα οποία φέρνουν κοινωνική και οικονομική αναστάτωση στην λειτουργία των κοινωνιών. Ακολουθεί ένα χρήσιμο παράθεμα από την Εισαγωγή του Koselleck στο βιβλίο του Κρίση, που εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά και το οποίο δείχνει την ευρεία έκταση με την οποία θα πρέπει να προσεγγίζεται η έννοια “κρίση” στις ιστορικές σπουδές:

«Εφαρμοσμένη στην ιστορία, η “κρίση” είναι από το 1780 περίπου έκφραση μιας νέας εμπειρίας του χρόνου, παράγοντας και δείκτης μιας εποχικής τομής, η οποία αν μετρηθεί με το μέτρο της αυξανόμενης χρήσης της λέξης, τελικά θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο μεγάλη. Όμως η έκφραση παραμένει τόσο πολυσχιδής και ασαφής όσο τα συναισθήματα που εξαρτώνται από αυτήν


 Η “κρίση” μπορεί, αν νοηθεί ως “χρόνια”, να δείχνει διάρκεια όπως μια βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη μετάβαση προς το καλύτερο ή το χειρότερο ή προς το εντελώς διαφορετικό. Η “κρίσις” μπορεί να δηλώσει την επιστροφή της, όπως στην οικονομία, ή να μετατραπεί σε ένα υπαρξιακό ερμηνευτικό πρότυπο, όπως στην ψυχολογία ή τη θεολογία. Η ιστορία συμμετέχει σε όλες τις πιθανές χρήσεις».
Reinhart Koselleck, Κρίση, μετάφραση: Αγαθοκλής Αζέλης, εισαγωγικό σημείωμα: Έφη Γαζή, Εκδόσεις Επέκεινα, Τρίκαλα 2017.

Ως πόλεμος εννοείται ένοπλη σύγκρουση μεταξύ εθνών ή κρατών, αλλά και άλλες μορφές πολεμικής αντίδρασης μέσα και έξω από τα κράτη, όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι, οι ιδεολογικοί πόλεμοι, οι πόλεμοι της κουλτούρας.

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης