ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΕΙΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Σάββατο 10 Μαρτίου 2018/Ώρα:09.30-13.30
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στην Ημερίδα που
 συνδιοργανώνουν στις Σέρρες με τίτλο:  
«ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Η Ημερίδα απευθύνεται στα στελέχη της εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση ως βασικός μηχανισμός παραγωγής γνώσης  παράγει και αναπαράγει έμφυλους καταμερισμούς και ανισότητες. 

Ωστόσο μπορεί να αποτελέσει εξίσου δομικό παράγοντα δημιουργίας και προαγωγής της έμφυλης ισότητας υπό το πρίσμα μιας ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται  διαρκής και συστηματική μελέτη της σχέσης φύλου  και  εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη της πολυεπίπεδης συναρμογής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη και η αναγκαιότητα  εισαγωγής του στην εκπαίδευση, ως βασικού ερμηνευτικού εργαλείου στην προώθηση της έμφυλης ισότητας, της  δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 
Οι επιμέρους στόχοι της Ημερίδας προσδιορίζονται ως εξής:
 
Η ανάδειξη της πολυεπίπεδης σχέσης Φύλου και Εκπαίδευσης
 
Η αναγνώριση της αναγκαιότητας διάχυσης της οπτικής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη
 
Η παρουσίαση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και δράσεων για ζητήματα Φύλου και έμφυλης ισότητας
 
Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων-κηδεμόνων, των μαθητών/τριών και  η συμμετοχή τους σε δράσεις που άπτονται ζητημάτων έμφυλης ισότητας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

 
2ο ΕΠΑΛ Σερρών