ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ; "

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Τρίτη 06 Μαρτίου 2018/Ώρα:18.00
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

H διαΝΕΟσις και το Institut Français d'Athènes - Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
 διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:
 "Η Ελληνική Κρίση - Κρίση στην Ευρώπη ή Ευρωπαϊκή Κρίση; "

 Η Ημερίδα θα αποδεσμευθεί από τις συνήθεις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αναλύσεις της ελληνικής κρίσης, στην οποία θα προσδώσει θεσμικές, πολιτικές, πολιτισμικές και γεωπολιτικές διαστάσεις. 

Το γεωγραφικό πεδίο ανάλυσης θα διευρυνθεί και στα εκτός Ελλάδος ζητήματα, ώστε να αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην ελληνική εσωτερική σκηνή, στους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και το μεσογειακό και βαλκανικό γεωπολιτικό πλαίσιο. 

Η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση θα αναζητήσει καταρχάς στοιχεία για να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτουν οι Έλληνες σήμερα, 37 χρόνια μετά από την είσοδο της χώρας τους στην ΕΟΚ. Αποσκοπεί επίσης να συμβάλλει στη συζήτηση για την Ευρώπη.

Η ελληνική κρίση θεωρήθηκε από ορισμένους «μαχαιριά στα νώτα της Ευρώπης». Πέρα από τις ευθύνες, μήπως η κρίση προέκυψε και από παρεξηγήσεις και έλλειψη κατανόησης και από τις δύο πλευρές;

 Τι διδάγματα πρέπει να αποκομίσει η Ευρώπη από την ελληνική της εμπειρία, ώστε στο μέλλον να αποφύγει να υποπέσει στις ίδιες παγίδες; Η ελληνική εμπειρία, αν αναλυθεί σωστά, προετοιμάζει την Ευρώπη για τον απαραίτητο διάλογο με άλλους πολιτισμούς, με τις νέες πραγματικότητες ενός κόσμου που η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοεί. 

Με τη διασπορά, την εμπορική ναυτιλία και τα εκκλησιαστικά δίκτυά της, η Ελλάδα συνιστά μια άρθρωση με άλλους γεωγραφικούς χώρους και ένα μέσο για να προβλέψει και να προετοιμάσει η Ευρώπη το μέλλον της σε ένα πολυπολικό κόσμο.