ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Σάββατο 17 Μαρτίου 2018
Ώρα:10.00-14.00

Η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας, Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης & Κέντρο Ερευνών & Μελετών Πανεπιστημίου Κρήτης
διοργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα: 
«Η Εκπαιδευτική Κοινότητα μπροστά στις Πολιτικές Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών την Περίοδο της Κρίσης» 
 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου HΟRIZON2020*RE.CRI.RΕ.* Προβληματισμοί, προκλήσεις & προτάσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Η ημερίδα θα επικεντρωθεί στα πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από μια εμπειρική έρευνα η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020 RECRIRE project που υλοποίησε η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2015 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2018
 Η έρευνα επικεντρώνεται στo πεδίο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και πώς εκείνοι αντιλαμβάνονται ένα σύστημα αξιολόγησης ωφέλιμο για τους ίδιους και για την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Στόχος της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι να ακουστεί και να καταγραφεί με επιστημονικό τρόπο η «φωνή» των εκπαιδευτικών σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. 
Η ημερίδα θα επικεντρωθεί επίσης σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών και πρωτοβουλιών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία. 
Προτάσεις και προβληματισμοί για το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα συζητηθούν στην ημερίδα και θα υπάρξει διάλογος με το κοινό για περαιτέρω εμπέδωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των νέων προτάσεων που προκύπτουν από αυτήν.

Η ημερίδα είναι ΑΝΟΙΧΤΗ σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες καθώς και σε φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.


Πανεπιστήμιο Κρήτης