ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 65 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
 ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 65 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του


65 ΔΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ