ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με 2 άτομα με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του υποέργου: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος 


1 ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
23/02/2018

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts