ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:«ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜμΕ»

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Ώρα:11.00
Ο ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
διοργανώνει το 
Επιχειρηματικό Συνέδριο Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων:
«Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ»

Η παραγωγική μεγέθυνση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα είναι αναγκαία για να ανταπεξέλθουν στον  έντονο ανταγωνισμό σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

 Χρειάζεται ανάδειξη και κατανόηση των πλεονεκτημάτων αλλά και προκλήσεων-προβλημάτων που θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό των διαδρομών μεγέθυνσης τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών.
 
Οι ανάγκες χρηματοδότησης, τα διοικητικά εμπόδια, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι συμπράξεις με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ενιαία αγορά, η κυκλική οικονομία επίσης απαιτούν νέους τρόπους σχεδιασμού και εφαρμογής των πολιτικών. 

Η κατανόηση των προκλήσεων και η προετοιμασία για τις διαδρομές μεγέθυνσης είναι καίριας σημασίας για την οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη.
 
Ζητούμενο είναι η άμεση αντιμετώπιση των προκλήσεων επιβίωσης, η προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο ανταγωνισμό και η προετοιμασία για την ταχύτερη παραγωγική μεγέθυνση. Οδηγός, τα επιτυχημένα παραδείγματα και οι διεθνείς πρακτικές. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Λ.Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα