ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

4ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ICT SECURITY WORLD

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018/Ωρα:09.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 Το Συνέδριο ICT Security World έχει αναγνωριστεί από όλους τους πολιτικούς, θεσμικούς και επαγγελματικούς Φορείς ως το «σημείο αναφοράς» του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) και έχει πετύχει να συνθέσει τις πολιτικές, θεσμικές, τεχνολογικές, διαχειριστικές και επιχειρηματικές διαστάσεις της Ψηφιακής Ασφάλειας στον Δημόσιο, Τραπεζικό και Ιδιωτικό τομέα. 

Το Συνέδριο ICT Security World απευθύνεται σε κάθε υψηλόβαθμο στέλεχος του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στον χώρο της: Διοίκησης, Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, Οργάνωσης και Διοικητικών Λειτουργιών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίων, Ψηφιακής Ασφάλειας, Μελετών και Consulting. ​
 
Θεματολογία Συνεδρίου:

Στην υποχρεωτική εφαρμογή από τον Μάιο 2018 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού General Data Protection Regulation (GDPR) σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Φορείς, Δημόσιο τομέα
 
Στην ασφαλή χρήση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών cloud, οι οποίες έχουν μπει ταχύτατα στην λειτουργία σημαντικών εγκαταστάσεων του ιδιωτικού, τραπεζικού και δημοσίου τομέα.
 
Στις Ψηφιακές Υπογραφές και στην ασφαλή διακίνηση εγγράφων
 
Στις Στρατηγικές, Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες και στα προϊόντα Ψηφιακής Ασφάλειας που αξιοποιούνται προκειμένου να είναι ασφαλή τα Ψηφιακά Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Δημόσιους Φορείς της χώρας
Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts