ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  20 - 22 Απριλίου 2018
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης,  σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου 
διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τη ρέουσα πραγματικότητα και να αναδείξει τη διαλεκτική σχέση εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται:
    Η καταγραφή ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και προτάσεων
   Η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και
    Η προώθηση δημιουργικού διαλόγου για τη σχέση εκπαίδευσης και πολιτισμού στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα


ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Οι άξονες αφορούν στη διασύνδεση εκπαίδευσης και πολιτισμού. Επίσης οι εισηγήσεις πρέπει να αναφέρονται στην υφιστάμενη πραγματικότητα ή/και σε προοπτικές της σχέσης εκπαίδευσης και πολιτισμού.
    Θεωρητικές προσεγγίσεις, διερεύνηση σχέσεων, αξίες, πρότυπα
    Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδασκαλία και πολιτισμός
    Η εκπαίδευση ως πεδίο πολιτισμικών παρεμβάσεων από το χθες ως το σήμερα
    Αξιοποίηση της Τέχνης ως εκπαιδευτικού εργαλείου
    Μουσειακή εκπαίδευση
    Σπουδές και πολιτισμικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών
    Εκπαίδευση ενηλίκων
    Διαπολιτισμική εκπαίδευση
    Κουλτούρα και κλίμα στο σχολείο, σχολική ηγεσία
    Συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη πολιτισμικών προτύπων και αξιών για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλονΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
13/04/2018


20ο και 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου