ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ 
προκηρύσσουν θέση Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρους απασχόλησης) για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής

Αναλυτικά, ο/η υποψήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει:

    Πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα  Κοινωνικής Διοίκησης-Κατεύθυνση Κοινωνικής  Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
    Τριετή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και άλλες δομές ψυχικής υγείας
    Μεταπτυχιακές σπουδές θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη συνάφεια του αντικειμένου
    εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας
    εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
    Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα
    Εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
    πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
    Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
    Άδεια οδήγησης


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
 29/01/2018
 στο email: soscv@sos-villages.gr