ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠ) ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 4 επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: την αναζήτηση πληροφοριών από τον διεθνή χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη στατιστική τους ανάλυση και απεικόνιση με τη χρήση εργαλείων Πληροφορικής και τη σύνταξη κειμένων και αναφορών κατά επιστημονικό κλάδο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
16/02/2018