ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά με 7 ατόμα για την υλοποίηση των παράλληλων δράσεων κοινωνικής ένταξης των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο του Υποέργου ΙΙ “Λοιπές δράσεις των 2 Παραρτημάτων ΚΕΜ” της Πράξης “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων”
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts