ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 35 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
 ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 35 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του


35 ΔΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ