ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ"

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ
09 - 10 Δεκεμβρίου 2017
 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων 
διοργανώνει το 4o Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:
"Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης"

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
(Π.Ε.Σ.Σ) στοχεύει στην προσέγγιση Τάσεων και Προοπτικών, με βάση σύγχρονες επιστημονικές παραδοχές και ερευνητικά δεδομένα, για τη μετατροπή του σχολείου σε οργανισμό και κοινότητα μάθησης.
 
Το σχολείο οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του, σε μια εποχή που οι εξελίξεις και οι ανακατατάξεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, στην κοινωνία της τεχνολογίας και της επικοινωνίας είναι ραγδαίες και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ψυχοπαιδαγωγική λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας πολλοί και διαφορετικοί. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι ανάγκη να επανεκτιμηθούν και να επαναδιατυπωθούν άμεσα οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας, ώστε να στραφούμε προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο ανθρωποκεντρικής και κοινωνιοκεντρικής παιδείας.
 
Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου είναι επιβεβλημένο να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στη δομή και τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
1. Το σχολείο ως κοινότητα μάθησης: Τάσεις, Αντιλήψεις, Προσδοκίες, Δυσλειτουργίες, Προοπτικές
2. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης
3. Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου τριάντα πέντε χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή του
4. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
5. Αναβάθμιση του Λυκείου. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
6. Ολοήμερο Σχολείο
7. Η διδασκαλία της γλώσσας από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο
8. Διά βίου εκπαίδευση, Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning) και Εκπαίδευση ενηλίκων
9. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με έμφαση στο μεταναστευτικό και προσφυγικό θέμα
10. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, διδακτικά πακέτα, γνωστικά αντικείμενα, αξιολόγηση
11. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
12. Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις για την Ειδική Εκπαίδευση
13. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Φιλοσοφία της Παιδείας.
14. Εκπαιδευτική Έρευνα
15. Σχολική παιδαγωγική, Παιδαγωγική ψυχολογία, Συγκριτική παιδαγωγική
16. Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση: Ζητήματα και Ζητούμενα του σύγχρονου νηπιαγωγείου
17. Καλές πρακτικές δικτύωσης σχολείων. Συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα (eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+)


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts