ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017
Ώρα:09.00-15.30
 Ημερίδα για τη Σύμβαση για την Προστασία και Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων (UNESCO 2005)
 
Η Σύμβαση της UNESCO για την Ποικιλομορφία, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας και τέθηκε σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2007, επισημαίνει τη διττή φύση (πολιτιστική και οικονομική) των πολιτιστικών προϊόντων/υπηρεσιών και προτείνει μέτρα στήριξης για την ενδυνάμωση όλων των σταδίων έκφρασης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα. 

Κύριο σημείο της Σύμβασης αποτελεί η ανάδειξη μέτρων για την αποτροπή της περιθωριοποίησης ή της υποβάθμισης πολιτιστικών εκφράσεων έναντι άλλων περισσότερο διαδεδομένων παγκοσμίως. 

Στοχεύει στη στήριξη των δικαιωμάτων και της κινητικότητας των καλλιτεχνών, στη διευκόλυνση πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στον πολιτισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα.

 Έμφαση δίνεται στις πολιτικές στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η Ημερίδα ενημέρωσης για την Ποικιλομορφία απευθύνεται σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, καθώς και σε όλους όσοι σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές και δράσεις που αφορούν τη δημιουργία, παραγωγή, διάδοση, διακίνηση και απόλαυση των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. 

Συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, Πολιτιστικών Ιδρυμάτων και φορέων, ιδιώτες και ερευνητές και εστιάζει στα ακόλουθα θέματα:
 

Την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του πολιτισμού 

  Τον πολιτισμό στο ψηφιακό περιβάλλον

  Τη συμβολή του πολιτισμού στην κοινωνική συνοχή 

  Τη χαρτογράφηση του Πολιτιστικού & Δημιουργικού Τομέα και την ενίσχυση των νέων δεξιοτήτων 

  Τις πολιτικές ενίσχυσης της πρόσβασης όλων των πολιτών στον πολιτισμό  

Τα καλά παραδείγματα προώθησης της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων και ενίσχυσης της κινητικότητας των καλλιτεχνών 


Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
 Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts