ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

ΔΩΡΕΑΝ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: "ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ", ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ "INTER ALIA"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός "ΙΝΤΕR ALIA" 
διοργανώνει το πρόγραμμα:
 "Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την Κοινωνική Καινοτομία για την υποστήριξη των νέων για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους"

Το πρόγραμμα «Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών για την Κοινωνική Καινοτομία» (#SI4SI) επικεντρώνεται στην ανταλλαγή και τον πολλαπλασιασμό πρωτοβουλιών και πρακτικών για την κοινωνική καινοτομία και πιο συγκεκριμένα στον εντοπισμό βιώσιμων λύσεων για την ανεργία των νέων

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινούν μια σειρά σεμιναρίων τοπικών ομάδων υποστήριξης (LSGs).

Οι τοπικές ομάδες υποστήριξης αποτελούν ένα χώρο μη τυπικής μάθησης και συζήτησης μεταξύ νέων και άλλων ενδιαφερομένων. Κοινωνικά καινοτόμοι, εκπρόσωποι ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, διάφορων οργανώσεων και όσων ενδιαφέρονται να συζητήσουν σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν.

Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις δεξιότητες των συμμετεχόντων όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, την πρωτοβουλία και την κοινωνική καινοτομία, να ακουστούν οι ιδέες τους και να βοηθηθούν να μετατρέψουν αυτές τις ιδέες σε βιώσιμες λύσεις.

Τι σημάινει Κοινωνική Καινοτομία; 
Πως μπορεί να μεταφερθεί μια ιδέα σε ένα έργο κοινωνικής καινοτομίας; 
Ποια είναι η σχέση με την κοινωνική επιχείρηση;

Προβλέπεται η οργάνωση 4 συναντήσεων: 2 Δεκεμβρίου 2017, 27 Ιανουαρίου 2018, 17 Φεβρουαρίου 2018 και 17 Μαρτίου 2018, ανοικτές σε όλους όσους ενδιαφέρονται για μια συμμετοχική πορεία μάθησης για την τοπική ανάπτυξη. 

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα μοιραστούν και θα συγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για κάθε εκδήλωση, η λεπτομερής ατζέντα των σεμιναρίων και των ομιλητών θα είναι διαθέσιμη πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης. 

Το περιεχόμενο κάθε εκδήλωσης θα περιλαμβάνει:

- 1ο LSG – 2 Δεκεμβρίου 2017: 
Ορισμός και παραδείγματα ορθών πρακτικών για την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εντοπισμός τοπικών αναγκών και μοντέλων για την ανάπτυξη μιας ιδέας έργου (Ανάλυση SWOT και Business Canvas).
 
- 2ο LSG – 27 Ιανουαρίου 2018:
 Πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν συλλογικά κατά τη διάρκεια του 1ου LSG. Ομαδική εργασία για το σχεδιασμό λύσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων.
 
- 3ο  LSG -  17 Φεβρουαρίου 2018:
 Πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας που επικεντρώνονται στις κοινωνικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν συλλογικά κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου LSG. Ομαδική εργασία για το σχεδιασμό λύσεων. Παρουσίαση και αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων.
 
- 4ο LSG – 17 Μαρτίου 2018:
 Περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνικής καινοτομίας; Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την υποστήριξη έργων νεολαίας της κοινωνικής καινοτομίας; Συμπεράσματα.

Πιστοποιητικό συμμετοχής θα απονέμεται σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις συναντήσεις.

Όλες οι συναντήσεις των ομάδων υποστήριξης θα ξεκινούν στις 10 π.μ.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
02/12/2017