ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 24 - 26 Noεμβρίου 2017
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σεμινάριο των Επιστημονικών Ενώσεων
 του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

To Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας προχώρησε στη σύσταση Επιστημονικών Ενώσεων σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, όπως είναι της Προληπτικής Καρδιολογίας, των Αρρυθμιών, της Κλινικής Καρδιολογίας, της Επεμβατικής Καρδιολογίας και της Καρδιαγγειακής Απεικόνισης.


 Αυτές οι Ενώσεις αποσκοπούν στην οργάνωση σεμιναρίων, την έκδοση φυλλαδίων, την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (www.greekcardiology.gr), την ανακοίνωση κατευθυντήριων οδηγιών, την έρευνα, καθώς και την ενημέρωση σε επαγγελματικά θέματα.

Η επιστημονική εκδήλωση στην Αθήνα διοργανώνεται από τις Επιστημονικές Ενώσεις του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος για το έτος 2017.

Tο Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας έχει κυρίαρχο ρόλο στη μετάδοση της έγκαιρης γνώσης στους καρδιολόγους και ιατρούς συναφών ειδικοτήτων σε όλα τα σημεία της χώρας. 


Στόχος του είναι, αφενός, να προσεγγίζει ιατρούς, νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τα κέντρα μετάδοσης της ιατρικής γνώσης και, αφετέρου, να τους επιτρέπει να συνεχίζουν να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις που αφορούν την ειδικότητά τους

 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
Κήπος Ζαππείου, Αθήναhttps://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts