ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΕΡΑ - Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΖΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ»

EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
01 - 02 Δεκεμβρίου 2017
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 Στο πλαίσιο του εορτασμού των 180 χρόνων λειτουργίας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αδιάλειπτης προσφοράς της Φιλοσοφικής Σχολής στην ελληνική εκπαίδευση, διοργανώνεται Συνέδριο με τη συνεργασία όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής με θέμα:
 «Το ελληνικό σχολείο σήμερα - Η Φιλοσοφική Σχολή συζητά και προτείνει»

Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι αφενός να αναδείξει τα προβλήματα που ταλανίζουν το ελληνικό σχολείο σήμερα και αφετέρου να εξετάσει σε βάθος όσα από αυτά σχετίζονται με τον ιδιαίτερο χώρο που και η Φιλοσοφική υπηρετεί, σε μια προσπάθεια να βρεθούν και να δοθούν κατευθύνσεις για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πραγμάτων τόσο στο επίπεδο των αναλυτικών προγραμμάτων, του μαθησιακού υλικού και της διδακτικής μεθοδολογίας, όσο και στους γενικότερους τομείς της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του σχολείου.

 Ειδικότεροι στόχοι του Συνεδρίου είναι:
 
Να παρουσιαστούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού σχολείου τόσο ως αυτοδύναμης μονάδας όσο και ως ζωτικού κυττάρου της κοινωνίας,

   Να αποτελέσουν αντικείμενο κριτικής προσέγγισης τα στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα του σημερινού σχολείου ως παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού θεσμού, όπως το κανονιστικό πλαίσιο (ΑΠΣ, ΔΕΠΠ), τα σχολικά εγχειρίδια και ευρύτερα το διδακτικό και μαθησιακό υλικό, η διαδικασία της αξιολόγησης, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας και η διαχείριση των κρίσεων στη σχολική μονάδα, η σύγχρονη μεθοδολογία διδασκαλίας, οι ψυχολογικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές θεωρίες που πλαισιώνουν θεωρητικά την εκπαιδευτική πράξη, η διαφορετικότητα στην εκπαίδευση, η διαπολιτισμική φυσιογνωμία της σχολικής μονάδας,

Να αναδειχθούν νέες τάσεις και νέες διδακτικές πρακτικές ιδιαίτερα για όσα γνωστικά αντικείμενα θεραπεύει η Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, όπως η αρχαία ελληνική και η λατινική γλώσσα και γραμματεία, η νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, η ιστορία, οι ξένες γλώσσες, η θεατρική αγωγή, η μουσική αγωγή

   Να διαγραφούν προοπτικές αντιμετώπισης της προβληματικής που γεννά το σύγχρονο ελληνικό σχολείο,

    Να λειτουργήσει η Φιλοσοφική Σχολή ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να εγκαινιάσει μια νέα περίοδο διαρκούς ανατροφοδότησης μεταξύ τους


Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017/Ώρα:16.30
Μεγάλη Αίθουσα Πανεπιστημίου Αθηνών - Κεντρικό κτήριο
Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2017/Ώρα:09.00
AULA Φιλοσοφικής Σχολής
 Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts