ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης έργου μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου, 4 ατόμων, ως ακολούθως:


3 ΠΤΥΧΙΟΥXOI ΑΕΙ


1 ΠΕ-Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλο ισοδύναμο Πτυχίο στην επιστήμη και τεχνολογία των ΥπολογιστώνΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
08/12/2017