ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

24ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
08 - 10 Δεκεμβρίου 2017
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, έχοντας ως στόχο την επιστημονική ανάλυση, την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων και την εμβάθυνση σε θέματα κοινωνικής παιδαγωγικής, διαπολιτισμικότητας, ειδικής αγωγής και συμβουλευτικής, 
διοργανώνουν το 24ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:
«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»


 Θεματικές Ενότητες:
 
    Ειδική Αγωγή
    Διαπολιτισμικότητα
    Κοινωνική Παιδαγωγική
    Συμβουλευτική
    Σχέδια διδασκαλίας – σχέδια μαθημάτων – στρατηγικές διδασκαλίας  – project – προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
    Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
    Εκπαιδευτική Έρευνα
    Εκπαιδευτική Πολιτική
    Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
    Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
    Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης
 
Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

    Πανεπιστημιακούς
    Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
    Ειδικούς επιστήμονες
    Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
    Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
    Στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
    Εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
    Ερευνητές
    Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
    Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης
    Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών
    Πολιτικά κόμματα
και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 Η παρακολούθηση των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην αίθουσα του συνεδρίου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία

 Όσοι όμως επιθυμούν να πάρουν το φάκελο του συνεδρίου που περιλαμβάνει:
    Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
    Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο
    Άλλο υλικό (αν υπάρχει)
καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ 

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts