ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 35 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά 35 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της