ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΕΝΑΡΞΗ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
O Οργανισμός PYE στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MUS.I.C.D.A.RE- Στρατηγική σύμπραξη κι εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στη διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων που πάσχουν από εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+, Δράση KA2 Εκπαίδευση Ενηλίκων, και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του Output 02 με τίτλο “E-Course”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τρείς κύκλους, διάρκειας 2 μηνών έκαστος, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς (εταίρους) του έργου: το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”, από την Ελλάδα, και το Πανεπιστήμιο της NIMES από την Γαλλία, καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ομάδες να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή και παρακολούθηση του δεύτερου κύκλου υλοποίησης του Output 02 - “E-course”, ο οποίος προβλέπεται να διεξαχθεί σε διάρκεια 2 μηνών και ειδικότερα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, στην Αγγλική γλώσσα

Στόχος του Οutput “E-Course” είναι η παροχή τεχνογνωσίας, εξειδικευμένης γνώσης και καλών πρακτικών από ερευνητές, ειδικούς και επαγγελματίες στο συγκεκριμένο πεδίο της χρήσης της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στις διαδικασίες απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες.

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις  ομάδες που αναφέρονται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή και παρακολούθηση του πρώτου κύκλου υλοποίησης του Output 02 - “E-course”, ο οποίος προβλέπεται να διεξαχθεί σε διάρκεια 2 μηνών και ειδικότερα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
15/12/2017


uom.gr

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts