ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ», ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017
Ώρα:18.00-20.00
Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο:
«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ»

Ομιλητές:
 
Αστέριος Μπουζιάς
 Διπλωμάτης, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ):
«Δημόσιες Συμβάσεις και νομικός έλεγχος»

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου
Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (PARIS II):
«ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύγκρουση ή συμβατότητα;»

Μιχάλης Π. Σειραδάκης
Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε. στο Εμπορικό Δίκαιο, LL.M.: «Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. Επίκαιρα ζητήματα από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της»

Συντονιστής: 
Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης
 Πρόεδρος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),  τ. Πρόεδρος Εφετών ΔΔ 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
 Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται και ηλεκτρονικά στο  enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com 

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους θa παρακολουθήσουν τις τρεις επιστημονικές εκδηλώσεις.


 Στo τέλος της εκδήλωσης θα χορηγηθούν οι μη παραληφθείσες βεβαιώσεις συμμετοχής στον προηγούμενο κύκλο (Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 «Η διοικητική δίκη στην πράξη») επιστημονικών εκδηλώσεων στον ΔΣΑΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 60, 1ος Όροφος https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts