ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
30 Οκτωβρίου - 15 Δεκεμβρίου 2017
Η Πλατφόρμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Coursity" 
διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: 
"Μαθησιακές Δυσκολίες - Θεωρία και Πράξη" 

Διδάσκουσα:
Παναγιώτα Δημητροπούλου
Σχολική Ψυχολόγος, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα αναπτύσσει ένα από τα πιο ουσιώδη κεφάλαια στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία που αφορά τους μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα, θα αναφερθούν τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο των (ειδικών) μαθησιακών δυσκολιών [(Ε)ΜΔ] που σχετίζονται:

α) με τον ορισμό, και την κατηγοριοποίηση των δυσκολιών μάθησης γενικότερα, όπου θα γίνει προσπάθεια να προσδιοριστούν εννοιολογικά οι (Ε)ΜΔ και να αναλυθούν οι σχετικοί επιστημονικοί προβληματισμοί σε σχέση με την ταξινόμησή τους, τους παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνισή τους και το κριτήριο της ασυμφωνίας της ικανότητας των μαθητών με την επίτευξη τους,

β) τη γνωστική και μαθησιακή διάσταση των (Ε)ΜΔ και πιο συγκεκριμένα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στους τομείς αυτούς,

γ) την ψυχοσυναισθηματική διάσταση των (Ε)ΜΔ με έμφαση στα κίνητρα, τους στόχους, τις συναισθηματικές δυσκολίες, την αυτοαντίληψη και το άγχος των μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση,

δ) την αξιολόγηση και την ανίχνευσή των (Ε)ΜΔ στο σχολικό πλαίσιο με έμφαση στο διευρυμένο ρόλο του εκπαιδευτικού και τη συμβολή του στη διαδικασία αυτή,

ε) τις παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς των (Ε)ΜΔ με την παρουσίαση μίας μελέτης περίπτωσης, και στ) στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας για την από κοινού διαχείριση ζητημάτων σε μαθητές με (Ε)ΜΔ βάσει της συστημικής προσέγγισης αναφορικά με την επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον.

Προαπαιτούμενα
Προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος συστήνεται οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις σε πεδία που αφορούν την τυπική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εβδομάδα 1: 
Μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον

Εβδομάδα 2: 
Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική Διάσταση των (Ε)ΜΔ

Εβδομάδα 3:
 Αξιολόγηση και διαγνωστική διαδικασία των (Ε)ΜΔ

Εβδομάδα 4: 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανίχνευση και την αξιολόγηση των (Ε)ΜΔ

Εβδομάδα 5: 
Παραδείγματα παρέμβασης και πρακτικές εφαρμογές σε μαθητές με (Ε)ΜΔ

Εβδομάδα 6: 
Οικογένεια και Σχολεία: Συστημική θεώρηση συνεργασίας και επικοινωνίας

Το μάθημα απευθύνεται σε:
 

Απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων 

Απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ψυχολογίας

Επαγγελματίες στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικούς ψυχικής υγείας (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές κ.ο.κ)
 
Όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση των δυσκολιών μάθησης προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να νοηματοδοτήσουν εμπειρίες τους στο συγκεκριμένο πεδίο

Η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ

Η απόκτηση Πιστοποιητικού απαιτεί την καταβολή αντιτίμου 

coursity.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:
"ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - INTERVIEW"
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
& ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ
ή καλέστε στο 
ΤΗΛ: 210 5277089
http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2017/09/interview.html