ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ανακοινώνει την προκήρυξη για την σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έργο την υποστήριξη της Δομής Δια Βίου Μάθησης


3 ΠΕ/ΤΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 ΠΕ/ΤΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
03/11/2017