ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ
 για την υλοποίηση τoυ έργου με τίτλο:
 «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2»
 προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό
 2 ατόμων, με τα ακόλουθα προσόντα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ - ΕΔΩ

 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ
 για την υλοποίηση της πράξης:
 «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»
προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό
 3 ατόμων, με τα ακόλουθα προσόντα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΑΤΟΜΩΝ - ΕΔΩ
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts