ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 53 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

 ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 53 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως κατωτέρω:


48 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Κλάδοι / Ειδικοτήτες:
 ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων Ακτινοδιαγνωστικής, Γενικής Ιατρικής, Ορθοπαιδικής, Παιδιατρικής, Οδοντιατρικής, ΠΕ Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Λογοπεδικών και σε έλλειψη ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Ψυχολόγων  3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Κλάδοι / Ειδικοτήτες:
ΤΕ Διοικητικού/Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ Νοσηλευτικής  2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Κλάδοι / Ειδικοτήτες:
ΔΕ Διοικητικού (Γραμματέων) και ΔΕ Διοικητικού
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 07/11/2017 - 22/11/2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
27/11/2017