ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

3ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ-ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»


Μετά από 2 επιτυχημένους επιχειρηματικούς διαγωνισμούς, φέτος το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενώνει τις δυνάμεις του με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και προκηρύσσουν από κοινού τον 3ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό ΕΑΠ-ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες.

Ο Επιχειρηματικός διαγωνισμός απευθύνεται σε

 Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες,
  Υποψήφιους διδάκτορες, ή μεταδιδάκτορες
Νέους απόφοιτους/ες (< 5 έτη από την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σποδών στο ΕΑΠ ή στο ΤΕΙΔΕ)
    
Ερευνητές και συνεργάτες που απασχολούνται επί συμβάσει σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΑΠ ή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 Ο  Επιχειρηματικός Διαγωνισμός φέτος πραγματοποιείται και πάλι σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε σύνδεση με το Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds

Η συγκεκριμένη συνεργασία του ΕΑΠ και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, προσφέρει στους δύο μελλοντικούς επιτυχόντες του επιχειρηματικού διαγωνισμού «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες»:

Την είσοδό τους στη 2η φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds, δίνοντας μια ευκαιρία να αναδείξουν και να στηρίξουν το επιχειρηματικό τους βήμα.


Πρόσβαση σε ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Patras IQ για το έτος 2018,
    6 μήνες φιλοξενία στη θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων του Orange Grove.
    

Συμμετοχή στις δράσεις ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων του Μindspace.

Η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποτελείται και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αλλά και άλλων ιδρυμάτων της χώρας, θα λάβει υπόψη της κατά την αξιολόγηση, συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια:

    Σαφήνεια επιχειρηματικού σχεδίου και ιδέας
    

Τεχνικές προδιαγραφές, αρτιότητα εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου
    Βιωσιμότητα και προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας
    Πρωτοτυπία και καινοτομία επιχειρηματικής ιδέας
  

  Συμβολή στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς εργασίας

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί έως τις 15/12/2017 από το site της ΕΔΕΛ ΕΑΠ: ΕΔΕΛ , αλλά και σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά μέσω e–mail.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, σε τέσσερα (4) αντίτυπα  με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Υπόψη κ. Θεόδωρου Βαγενά, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, με την ένδειξη 3ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ-ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-«ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».
   
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
18/10/2017 - 08/11/2017 & Ώρα:14.00