ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σάββατο 07 Οκτωβρίου 2017/Ώρα:09.30
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν, στο πλαίσιο των Jean Monnet Projects του Erasmus+
 στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:
«Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία»

 Σκοπός του προγράμματος  είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες επιμόρφωση και υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές, σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και σε επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών σε πολύ-πολιτισμικές τάξεις.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εν ενεργεία και μελλοντικούς). Θα είναι, επιπλέον, ανοικτό για συμμετοχή στις υπηρεσίες κατάρτισης εκπαιδευτικών. Απευθύνεται, επίσης, σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων

 Με την ολοκλήρωση της ολοήμερης εκπαίδευσής τους, οι συμμετέχοντες:
 
  • Λαμβάνουν Πιστοποιητικό Σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και η κατάρτισή τους στις πλέον σύγχρονες και ανταγωνιστικές μεθόδους διδασκαλίας για την ΕΕ,
     
  • Θα είναι, επίσης, σε θέση να προσφέρουν στους μαθητές πολυ-πολιτιμικών σχολείων τους χειροπιαστές γνώσεις για τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ και να ενθαρρύνουν το διάλογο και τις συναινετικές διαδικασίες μεταξύ τους. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
02/10/2017

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων, Πλάκα