ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ»

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣYMMETOXHΣ
 Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017
 Ώρα:09.30
Η Συνομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων Ευρώπης (COFACE Families Europe) σε συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) σας προσκαλούν στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν με θέμα: 
«Καινοτόμες πρακτικές για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού»

Στην ημερίδα θα παρευρεθούν εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, δημόσιοι λειτουργοί και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν τις θέσεις τους σε θέματα, όπως:

    Η σημασία της εκπαίδευσης, στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού.
    Αξιοποίηση της τεχνολογίας και ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων αντιμετώπισης του εκφοβισμού.
    
Μέθοδοι και τεχνικές ενδυνάμωσης παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

Επιπλέον θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της διακρατικής συνεργασίας αξιολόγησης του προγράμματος Live Without Bullying από εκπροσώπους οργανώσεων/ μελών της COFACE Families Europe.

Τα αποτελέσματα της ημερίδας θα αξιοποιηθούν στην δημιουργία προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα της COFACE Families Europe

Η COFACE Families Europe είναι μια οργάνωση που αντιπροσωπεύεται από 59 οργανώσεις από 23 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος της είναι να παρακολουθεί, να  δημιουργεί δίκτυα και να συντονίζει διάφορες δράσεις των οργανώσεων που εκπροσωπεύει, προκειμένου να μπορεί να υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των οικογενειών της Ευρώπης, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μερικές θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολείται η COFACE είναι: Ισορροπία μεταξύ οικογένειας και εργασίας, εργασιακή νομοθεσία, Ευρώπη και πολιτικές για την οικογένεια, εκπαίδευση του καταναλωτή, καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία για νέους κ.α 
ΕΣΗΕΑ 
Αμφιθέατρο, 1ος όροφος 
Ακαδημίας 20, Αθήνα
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts