ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 8 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει ην πρόσληψη προσωπικού 8 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για τη στελέχωση του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου Ι “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ & 1 Παράρτημα Ρομά)” χρονικής διάρκειας 1 έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος