ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες, που εδρεύει στην Καλαμάτα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού 7 ατόμων


2 ΠΕ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1 ΠΕ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ

2 ΔΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

1 ΔΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

1 ΔΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ