ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ETWINNING: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
24 - 26 Νοεμβρίου 2017
ΑΠΑΙΤΕΙΑΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning: 
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση»
 Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων είτε σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές ή εθνικό επίπεδο, καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων έτσι όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα και κάτω από το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. 

Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης θεμάτων συνεργατικής μεθοδολογίας, με την αξιοποίηση καλών και καινοτόμων πρακτικών, παράλληλα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, για την υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων μεταξύ σχολείων σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
 
Το 4ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους: 
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ
  Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου. 
Φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής. 
Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

Παρουσιάσεις καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων με τη χρήση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή και στην τάξη.
 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω συνεργατικών προγραμμάτων σε Διεθνές ή Εθνικό επίπεδο.
 
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και αξιοποίησή τους στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
 
Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Τεχνική Υποστήριξη. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου μέσω υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων.
 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση μέσω εργαλείων και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε συνεργασίες σχολείων.
 
Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη μέσω εθνικών ή διεθνών συνεργασιών σχολείων.
 
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
 
Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΕΛ/ΛΑΚ Λογισμικού στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
 
Θέματα Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ όπως αναδεικνύονται από τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Δράσεις.
 
Ανάδειξη των σύγχρονων εργαλείων υποδομών στις ΤΠΕ (Διαδραστικές, tablets,, 

Εκπαιδευτική Ρομποτική, STEM) στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων
 
Δράσεις eTwinning, Erasmus+, eSafety Label, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο κ.ά.
 
Εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
 
Σχεδίαση εκπαιδευτικών δικτυακών πόρων στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων
 
Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και στην εξ αποστάσεως επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
 
Εθνικές και Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές κοινότητες μέσω εφαρμογών LMS
Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. 

Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.
 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0) στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων.
 
Κοινότητες Μάθησης, Κοινότητες της Πρακτικής.
 
Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη μέσω της υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων.

Διοργάνωση: 
Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 
ITYE “Διόφαντος»  
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας 
Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε www.e-diktyo.eu
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών –  ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr

 

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Πάτρα και θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24/11 στις 16:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 26/11 το μεσημέρι.
 Το Σάββατο 25/11, πέραν του ξενοδοχείου που θα ανακοινωθεί η τοποθεσία του, θα διεξαχθούν workshops και διαλέξεις στο 
Επιμελητήριο Αχαΐας 
Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts