ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, συνολικού αριθμού 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της ΕΦΑΔΥΑΤ στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας» 


 1 ΠΕ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

2 ΥΕ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 07/09/2017 - 13/09/2017