ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. για τη σχολική χρονιά 2017-2018, 
για τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
07/08/2017 - 23/08/2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  25/08/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr)
και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://mis.inedivim.gr

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts