ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου 1 άτομο για πέντε μήνες με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει νέα χρηματοδότηση