ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

 
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για το έτος κατάρτισής 2017-2018, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση,στην ηλεκτρονική διεύθυνση (a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη "Είσοδος Εκπαιδευτικού"), η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο (www.oaed.gr), μαζί με άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τους υποψηφίους.
 
Η Προκήρυξη αφορά τις Εκπαιδευτικές Μονάδες Ι.Ε.Κ. του Οργανισμού, και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το έτος κατάρτισης 2017-2018, να επιλέξουν τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ που επιθυμούν της Περιφέρειας Αττικής ή τα Ι.Ε.Κ Ο.Α.Ε.Δ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα


ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
31/08/2017 - 04/09/2017


  
oaed.gr


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts