ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του έργου MEDCYCLETOUR (Mediterranean cycle route for sustainable coastal Tourism) συνολικής διάρκειας έως τριάντα έξι (36) μήνες

1 ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

1 ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ