ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2.868 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Το Υπουργειο Υγείας ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά 2868 ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, ως κατωτέρω:
 

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΠΕ
2390 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: 
Ιατροί Γενικής Ιατρικής & Παιδιατρικής 
Νοσηλευτικής
Κοινωνικής Εργασίας 
Διοικητικού - Οικονομικού Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΤΕ 
478 θέσεις Κλάδου: 
Επισκέπτες-τριες ΥγείαςΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 08/08/2017 - 25/08/2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
04/09/2017