ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

1ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: "ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 22 - 23 Σεππτεμβρίου 2017
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College  διοργανώνει το
1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με τίτλο:
"Ειδική Αγωγή & Συνεκπαίδευση - Παιδαγωγικές Διαστάσεις και Συμβουλευτικές Προσεγγίσεις"

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
 Ειδική αγωγή & σχεδιασμός προγραμμάτων 
Μαθησιακές δυσκολίες και σχολική επίδοση 
Αναπτυξιακές διαταραχές & γλώσσα
 Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης 
Κοινωνικό-συναισθηματική Ανάπτυξη: Εκφοβισμός & Περιθωριοποίηση 
Συνεργασία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας: Συμβουλευτικές παρεμβάσεις 
Σχολή Γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες
 Η έρευνα στην ειδική αγωγή


Mediterranean College Θεσσαλονίκης
 Εγνατία 2-4, Θεσσαλονίκη https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts