ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 15 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματός ERASMUS+ για τον Τομέα της Νεολαίας 
απευθύνει πρόσκληση για την Υποβολή προτάσεων 
προς σύναψη συμβάσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του 
μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων:
α) Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
β) Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
γ) Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής
 
Η χρονική διάρκεια του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έργου με τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν έως και το τέλος υλοποίησης του Προγράμματος (31η Δεκεμβρίου 2020), με δυνατότητα ανανέωσης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
18/08/2017