ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ανακοινώνει
την πρόθεσή του για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πύλου Νέστορος, που εδρεύει στην Πύλο, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού 14 ατόμων, για της εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης

4 ΠΕ/ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

1-ΠΕ/ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

2 ΠΕ-ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1 ΠΕ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΦΠΨ

1 ΔΕ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

1-ΠΕ/ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

2 ΔΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
12/08/20-17 - 21/08/2017