ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

EΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.295 ΑΝΕΡΓΩΝ

 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα

 Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» 
καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
12/07/2017 - 01/08/2017