ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου/Προγράμματος με τίτλο «Λειτουργία – Ανάπτυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει 7 Θέσεις με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης


3 θέσεις Διοικητικών Υπευθύνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Programme Managers) και υποστήριξης των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.


 4 Θέσεις Γραμματειακής Υποστήριξης (Course Officers) των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της ΕλλάδοςΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 04/08/2017