ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HO.R.S.E. – «ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ»

EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Κυριακή 25 Ιουνίου 2017
Ώρα:11.00
Ημερίδα για την ολοκλήρωση του προγράμματος HO.R.S.E. – «Άλογο και Αυτισμός», που υλοποιούν  το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Σερρών και το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών  μέσω  του  προγράμματος  Erasmus+
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών και το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕ.Θ.Ι.Σ.) συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ δράση ΚΑ2 με τίτλο HO.R.S.E. (HOrse Riding in Special Education and autism).

Το πρόγραμμα HO.R.S.E. (άλογο και αυτισμός) είναι γενικώς πολύ καινοτόμο ως θεραπευτική προσέγγιση, το εφαρμόζουν χρόνια στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών με επιτυχία και μέσα από το πρόγραμμα Erasmus ωφελήθηκαν όλοι οι εταίροι τα μέγιστα.

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
Νέος Σκοπός, Σέρρες