ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» , ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
«Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές»
το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Το Π.Μ.Σ. είναι διάρκειας τριών εξαμήνων και δεν έχει δίδακτρα

Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και στο δεύτερο εξάμηνο επιλέγεται ένας από τους δύο κύκλους μαθημάτων που προσφέρονται. Κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών Α.Ε.Ι. καθώς και κάτοχοι τίτλων σπουδών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20

Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων: 
Βαθμός του πτυχίου
Πιστοποιητικό επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας, 
Γραπτές εξετάσεις
Συνέντευξη


 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 12/06/2017 - 11/09/2016


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts