ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΕΣ» - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣΤο πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας


 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ 
ηλεκτρονικά
στο διαδικτυακό τόπο: 
 Εmail: infoepan@mou.gr

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr www.espa.gr

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & εταίρων: www.efepae.gr ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 

1η περίοδος υποβολής: 05/07/2017 - 09/08/2017
 

2η περίοδος υποβολής: 06/09/2017 - 11/10/2017
 

3η περίοδος υποβολής: 08/11/2017 - 13/12/2017


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts