ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟ ΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤ ΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕ Ν – ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» με διάρκεια 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος


2 ΠΕ/ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ


1 ΠΕ/ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 05/07/2017 - 14/07/2017