ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ"

Τρίτη 23 Μαΐου 2017/Ώρα:11.00-14.00  
Το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην Ημερίδα, που διοργανώνει στο πλαίσιο της φοιτητικής εβδομάδας, με θέμα:
"Κατάσταση φοίτησης και ακαδημαϊκές επιδόσεις φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και προτάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν"
 Στόχος της Ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο ΑΠΘ, σε ότι αφορά τους φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και τη διερεύνηση των δυσκολιών και αναγκών τους καθώς επίσης και η παρουσίαση προτάσεων εφαρμογής καλών πρακτικών αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν.
 
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη συστηματική καταγραφή, που δίνει μια ακριβή και συγκροτημένη εικόνα της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στο Α.Π.Θ. και τονίζει τις δυσκολίες που οι εν λόγω φοιτητές αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 Οι δυσκολίες αυτές είναι συνάρτηση του τρόπου και των κριτηρίων εισαγωγής τους και κατά συνέπεια του γνωστικού, εκπαιδευτικού και γλωσσικού τους υπόβαθρου καθώς επίσης και των απαιτήσεων των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων και πεδίων σπουδών, σχετίζεται δε αντίστροφα με τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς που έχουν προβλεφθεί σε επίπεδο Τμημάτων ή Πανεπιστημίου για την υποστήριξη των φοιτητών αυτών. 
Το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων δεσμεύεται αφενός να συνεχίσει τη διερεύνηση της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και των παραγόντων που την επηρεάζουν και αφετέρου να υποβάλει προτάσεις για υπηρεσίες και πρακτικές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:


Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - ΑΠΘ
 Αμφιθέατρο Ι
 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts